Reference

Za poslední roky jsme se účastnili akcí např. pro Amazon, Národní galerii Berlin, Spotify, průmyslové haly Ronal nebo Data centrum ve Frankfurtu. Nejčastějšími klienty jsou firmy, které provádí instalace rozvodů vody, topení a odpadu na hotelech, rodinných domcích apod.